Valg av hjemmehjelp - Arendal kommune

Valg av hjemmehjelp

Du velger selv hvilken leverandør som skal gi deg hjemmehjelp.

Dette kalles brukervalg. Du kan velge den kommunale hjemmetjenesten eller et privat firma som har avtale med kommunen. Hvis du ikke gjør et aktivt valg, får du hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten.

Uansett hvem du velger, skal kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Det er i alle tilfelle kommunen som avgjør hva slags hjelp du skal få. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres altså ikke om du velger at privat leverandør skal utføre tjenesten.

Slik velger eller bytter du leverandør

Når du får vedtak om hjemmehjelp må du velge hvem som skal levere hjemmehjelpstjenesten. Du får informasjon om dette i vedtaket. Du kan velge mellom disse leverandørene:

Du kan be om bytte av leverandør når du vil. Du må da fylle ut skjema for bytte av leverandør. Bytteskjema blir sendt sammen med vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger at kommunen skal utføre tjenesten eller et privat firma.

Klage

Dersom du ønsker å klage på utførelsen av tjenesten, klager du i første omgang direkte til leverandøren av tjenesten. Dersom du ønsker å gå videre med saken, klager du til kommunen.