Trygghetsalarm

Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en fastmontert alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon.Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, Kommunal responssentertjeneste, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og sender det til tjenestekontoret.

Hva koster det?

Trygghetsalarm - priser
Inntekt Pris
Under 2G (pr mnd) kr 361
Over 2G (pr mnd) kr 692
Over 5G (pr mnd) kr 827

G = grunnbeløp i folketrygden.

Oppsigelse av trygghetsalarm

Ta kontakt med trygghetsalarmtjenesten på Hjelpemiddellageret på Krøgenes hvis du ønsker å si opp trygghetsalarmen. 

Kontakt oss

Spørsmål om søknad
Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
E-post: Postmottak

Spørsmål og drift og oppsigelse
Asbjørn Svensen
Hjelpemiddellageret på Krøgenes
Tlf: 48 00 58 90