Hverdagsrehabilitering

Hva tilbyr vi?

Tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
 
Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleier  gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
 
På bakgrunn av dette vil teamet jobbe sammen med deg mot dine mål. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at din funksjon blir bedre.
 

Hvem kan få tilbudet?

Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.
 

Slik søker du

Du søker tjenestekontoret om hverdagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Kontakt oss