Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 
  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.
 

Enkel og trygg kontakt med oss via helsenorge.no

På helsenorge.no kan du: 
  • Sende meldinger til oss
  • Se avtalene dine og avbestille de du ikke trenger
  • Gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste.
 

Slik søker du

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
 

Sonegrenser i hjemmesykepleien

Kontakt oss

Hjemmesykepleien
Dag og kveld: kl. 07:30-22:30
Natt: kl. 22:30-07:30

Bjorbekk/Rykene
Dag og kveld: Tlf: 95 74 23 02 / 48 12 01 08
Natt: Tlf: 46 80 50 37

Hisøy/Nedenes
Dag og natt: Tlf: 91 36 87 05 / 91 14 19 82

Sentrum Øst
Dag og kveld:
Tlf: 90 99 04 08 / 99 16 51 99

Plankemyra
Dag og kveld: Tlf: 46 80 26 77
Natt: Tlf: 94 52 31 23

Sentrum Vest
Dag og kveld: Tlf: 46 80 28 67 / 46 80 40 09

Sentrum Nord
Dag og kveld: Tlf: 90 07 97 46 / 90 05 84 60

Tromøy
Dag og kveld: Tlf: 90 61 71 00

Margarethestiftelsen
Dag,  kveld og natt: Tlf: 90 14 18 95

Flosta/Eydehavn
Dag og kveld: Tlf: 90 88 61 36 / 90 63 44 96

LAR
Dag: Tlf: 95 09 13 81

Nattpatruljen

Vakttelefon Øst: 91 65 42 60
Vakttelefon Vest: 91 65 42 61
Vakttelefon Sentrum: 91 65 42 62