Hjemmesykepleie - Arendal kommune

Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe med å opprettholde eller få tilbake evnen til å gjøre aktiviteter du kan mestre selv.

Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Sykepleierfaglig oppfølging
  • Personlig stell og hygiene
  • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
  • Hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler, i samarbeid med fysio,- og ergoterapeuttjenesten

Enkel og trygg kontakt med oss via helsenorge.no

 

På helsenorge.no kan du: 

  • Sende meldinger til oss
  • Se avtalene dine og avbestille de du ikke trenger
  • Gi andre fullmakt slik at de kan hjelpe deg med å bruke helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no

Vi gjør oppmerksom på at det ikke alltid vil være pleieren som står oppført på helsenorge.no som kommer til deg. Tidspunktet kan også avvike pluss/minus en time. 

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor, eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste.
 

Slik søker du

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
 

Sonegrenser i hjemmesykepleien

Det er nye soner i hjemmesykepleien og kartet vil bli oppdatert så snart som mulig. 

Kontakt oss

Hjemmesykepleien
Dag og kveld: kl. 07:30-22:30
Natt: kl. 22:30-07:30

Vest, avdeling 1
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30 
Tlf: 46 80 28 67

Vest, avdeling 2
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30 
Tlf: 91 36 87 05

Vest, avdeling 3
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30 
Tlf: 90 07 97 46
LAR vest dag: Tlf: 95 09 13 81

Øst, avdeling 1
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30
Tlf: 90 61 71 00 

Øst, avdeling 2
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30
Tlf: 90 61 71 00 

Øst, avdeling 3
Telefontider:
Kl. 11.00 - 12.00
Kl. 13.30 - 14.30
Kl. 17.30 - 18.30
Tlf: 90 61 71 00
LAR øst dag: Tlf: 90 04 97 73 

Øst, avdeling Flosta
Tlf: 90 88 61 36

Vollene
Tlf: 90 61 71 00 

Nattpatruljen
Vakttelefon Øst: 91 65 42 60
Vakttelefon Vest: 91 65 42 62
Vakttelefon Sentrum: 91 65 42 61