Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 
  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.
 

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste.
 

Slik søker du

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
 

Sonegrenser i hjemmesykepleien

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Hjemmesykepleien
Dag og kveld: kl. 07:30-22:30
Natt: kl. 22:30-07:30

Bjorbekk/Rykene
Dag og kveld: 957 42 302 / 481 20 108
Natt: 468 05 037

Hisøy/Nedenes
Dag og natt: 913 68 705 / 911 41 982

Sentrum
Dag og kveld:
915 37 728 (gul gruppe)
468 02 867 (rød gruppe)

Plankemyra
Dag og kveld: 468 02 677
Natt: 945 23 123

Solhaug
Dag og kveld: 905 29 248 / 971 49 485

Tromøy
Dag og kveld: 906 17 100

Margarethestiftelsen
Dag,  kveld og natt: 901 41 895

Flosta/Eydehavn
Dag og kveld: 908 86 136 / 906 34 496

LAR
Dag: 950 91 381

Nattpatruljen

Vakttelefon Øst: 916 54 260
Vakttelefon Vest: 916 54 261
Vakttelefon Sentrum: 916 54 262