Hjemmehjelp - Arendal kommune

Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Renhold i private hjem. Hjemmehjelperen kan bistå med å bestille matvarer fra butikk.
 
Arendal kommunes hjemmehjelpsteam
  • Vi er utstyrt med ID–kort og uniformer fra kommunen, slik at du kjenner oss igjen.
  • Vi bringer med oss rengjøringsutstyr, støvsuger må man sørge for i hvert hjem.
  • Vi er tilgjengelig på mobil på dagtid i det området der du bor.
  • Vi har delt inn våre grupper med hjemmehjelpere slik at vi får færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem. Du vil bli kjent med 2-3 hjemmehjelpere.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
 

Slik søker du

Du søker om hjemmehjelp ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
 

Valg av hjemmehjelp

 

Hva koster det?

Praktisk bistand - Hjemmehjelp - priser
Inntekt Pris pr. time Maks. pris pr. måned
Årsinntekt under 2G (pr. mnd) kr 220 Maks. settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet
Årsinntekt 2 - 3 G kr 310 kr 1 653
Årsinntekt 3 - 5 G kr 487 kr 2 499
Årsinntekt over 5 G kr 571 kr 4 127

 

G = grunnbeløpet i folketrygden

Kontakt oss

Hjemmehjelpstjenesten
Avdelingsleder
Ingrid Karin Frøyland
Tlf: 48 99 66 80 

Kontakt hjemmehjelpene
Hisøy, Nedenes, Bjorbekk, Rykene
Tlf: 48 99 67 10

Sentrum Vest, Plankemyra
Tlf: 48 99 67 30

Barbu, Tromøy, Krøgenes
Tlf: 48 99 67 40

Myra, Nyli, Solåsen
Tlf: 48 99 67 50

Moland 
Tlf: 48 99 67 90