Døralarm - Arendal kommune

Døralarm

Hva tilbyr vi?

Døralarm er plassert på utgangsdør og varsler hvis du går ut døren i et gitt tidsrom (f. eks. natt). Da blir et varsel sendt til et responssenter som prøver å oppnå kontakt med deg på din trygghetsalarm. Hvis de ikke får kontakt med deg, vil hjemmesykepleien rykke ut til deg.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha trygghetsalarm og du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.  Hvis du har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om døralarm.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester og sender det til tildelingskontoret. Før døralarm kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om døralarm er en egnet løsning for deg.

Les mer på vår side om å søke helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Tjenesten forutsetter trygghetsalarm som er en betalingstjeneste. Se her for priser på trygghetsalarm.