Fysioterapi og ergoterapi for barn - Arendal kommune

Fysioterapi og ergoterapi for barn

Hva tilbyr vi? 

Våre barnefysioterapeuter tilbyr:

Vi arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser som hjemmet, barnehage og skole, og vi samarbeider tett med instanser tilknyttet barnet. Vi samarbeider også med fysioterapeuter som har drifttilskudd fra kommunen.

Vår ergoterapeut tilbyr:

  • kartlegging og vurdering av henviste barn med igangsetting av tiltak i forhold til finmotoriske vansker
  • kartlegging og veiledning i forhold til ombygging av nåværende bolig eller bygging av ny bolig
  • formidling av kognitive hjelpemidler

Hvem kan få tilbudet? 

Barn fra 0-12 år (0-16 år ved Lunderød skole og ressurssenter) med motoriske vansker. De yngste barna prioriteres høyest. Prioriteringsliste (PDF, 61 kB).
 

Hvordan få tilbudet?

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvise barn. Foreldre/foresatte må skriver under en henvisning. Du bruker henvisning til fysioterapeut/ ergoterapeut for barn (PDF, 594 kB)
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Fysioterapeutene
Tlf. 37 05 50 02

Ergoterapeut
Tlf.  47 45 70 16

Besøksadresse
Myratunet
Østenbuveien 55
4848 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Fysio- / ergoterapitjenesten
Postboks 123
4891 Grimstad