Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen

Om tilbudet

Innbyggere i Arendal kommune som bor hjemme kan få fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan kontakte det aktuelle institutt direkte. Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Egenandelen kan føres på egenandelstak 2. Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Institutt og fysioterapeuter med driftstilskudd

 • Aktiv fysioterapisenter Arendal, Skilsøveien 128, 4818 Færvik, tlf: 37 01 27 77
  Fysioterapeuter: 
  Rune Holanger (spesiell erfaring med ryggproblematikk og pasienter med psykisk utviklingshemming) og Sigurd Nielsen
  Felles kompetanse/interesseområder: Generell fysioterapi, idrettsskader, Medisinsk Treningsterapi, gruppetrening, rygg- og lungetrening
   
 • Arendals Fysikalske Institutt, Langbryggen 5, 4841 Arendal, tlf: 37 02 10 38
  Fysioterapeuter: Erik Furseth, Preben Jørgensen, Giggi Jørgensen (spesialist i allmennfysioterapi og spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse), Stig Knutsen, Trond Kim Luraas, Karen Marie Saxlund (lymfødem, kvinnehelse), Sean Alexander Thorkildsen (manuellterapeut, spesialist i allmenn fysioterapi, videreutdanning i fysioterapi for eldre).
  Felles kompetanse/interesseområder: Rygg- og nakkelidelser, muskel- og senesmerter, belastningslidelser, idrettsskader, leddplager, opptrening etter operasjoner/skader, reumatiske sykdommer, nevrologiske sykdommer.
   
 • Barbu Fysikalske Institutt, Gamle Songevei 12, 4841 Arendal, tlf: 37 01 60 22
  Fysioterapeuter: Anne-Cathrine Timland (spesialist i barnefysioterapi. Redcord for barn), Rolf Vidar Hessje, Nicola Samuelsen (dystoniterapeut), Peder Samuelsen.
  Felles kompetanse/interesseområder: Hjemmebehandling, barn.

 • Brygga Fysioterapi, Noroddveien 2, 4817 His, tlf: 37 01 22 20.
  Fysioterapeuter: Norunn Westersund (psykomotorisk fysioterapeut), Ida Eltorn Moland (psykomotorisk fysioterapeut), Fredrik Walderhaug (vikar).

 • Hisøy Fysikalske Institutt,  Vesterveien 138, 4817 His
  Fysioterapeut: Gerd Bakke (Ridefysioterapi, akupunktur, livsstilsendring), mobil: 41 21 86 49. Vikar 20% Cecilie Duesund Chessa, mobil: 94 07 77 76.
   
 • Moland fysioterapi & trening, Handverktunet 2B, 4810 Eydehavn, tlf: 37 03 17 77
  Fysioterapeuter: Kjell Moe, Fredrik Halvorsen, Marit Gartha Larsen og Bjørn Pettersen.
  Felles kompetanse/interesseområder: Tilpasset trening, livsstilsendring, bløtvevsbehandling, slyngetrening, Aktiv A artroseskole, såletilpasning og akupunktur. For utdypende kompetanse se vår hjemmeside.
   
 • Pollen fysioterapi, Havnegaten 1, 4836 Arendal, tlf: 37 02 57 42
  Fysioterapeuter: Kristin Fiskaa (master i nevrologi, spesialist i geriatri), Anne Marie Meyer-Myklestad (master i manuellterapi), Eyvind Lorentzen, Torgeir Hopstock Spikkeland.
  Felles kompetanse/interesseområder: Akuttmedisin, idrettsskader, artikulasjon av columna og ekstremitetene, Red Cord/ slyngeterapi, triggerpunktbehandling med nåler, Kinesiotape, Cyriax, MTT, belastningslidelser, kroniske lidelser, pre- og postoperativ behandling, bekkenløsning og andre bekkerelaterte lidelser, revmatisme lidelser, MS, Polynevropati, muskeldystrofi, ALS, Parkinson, Emfysem, Astma, KOLS, hjemmebehandling.
   
 • FYSMUSØstensbuveien 80, 4848 Arendal, tlf: 95 25 02 88
  Fysioterapeut: Øystein Berg Oveland.

 • Sør Amfi Fysioterapi og osteopati, Østensbuveien 80, 4848 Arendal, tlf: 40 40 10 85
  Fysioterapeut: Vegar Strømman.