Fysioterapi og ergoterapi

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Fysioterapeuter kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Helsedirektoratet har laget en veileder for helsevirksomheter med én til én-kontakt.

Ta kontakt med behandlingsstedet hvis du har spørsmål.