Fysioterapi og ergoterapi

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Etter pålegg fra helsemyndighetene stenger fysikalske institutter og fysioterapeuter sine virksomheter f.o.m. 16. mars. Det samme gjelder for logopeder.

Hvis du trenger fysioterapi som et ledd i nødvendig helsehjelp kan du ta direkte kontakt med din fysioterapeut på telefon. Fysioterapeuten vil vurdere hva som er kritisk nødvendig, og alternative løsninger for pasientkontakt vil bli vurdert. 

Egendefinert