Botilbud for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Vi har ulike boformer for personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Boformen avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

  • leilighet i bofellesskap/samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om å leie kommunal bolig hvis du av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv.  Du må også trenge særlig tilpasning på grunn av psykisk og fysisk funksjonshemming. 

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tjenestekontoret som behandler søknaden.

Hva koster det?

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. 
Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak