Aktivitetsgrupper

--- Aktivitetsgruppene stengt på grunn av korona-viruset ---

Aktivitetsgruppene er stengt på grunn av korona-viruset. Det blir ingen oppstart før tidligst ved skolestart i august, kanskje enda senere. Se www.arendal.kommune/koronavirus for løpende informasjon om viruset og tiltak i Arendal kommune.  

Våre aktivitetsgrupper

Når du  søker om fritidskontakt kan du få tilbud om å delta i aktivitetsgrupper, dersom dette kan være et bedre tilbud for deg enn å ha individuell fritidskontakt. Det er tjenestekontoret som vurderer dette og fatter vedtak.

Noen av aktivitetene trenger du ikke å søke på

Vil du være med på Grane håndball, Øyestad fotball, musikkgruppe, bowling eller Klubb Kilden, trenger du ikke søke om dette. Du kan bare møte opp, men noen av aktivitetene må du betale for. 

I tillegg til de ukentlige aktivitetene våre arrangerer vi sommeravslutning og nyttårsball.

Barn og ungdom

Mandag 17:00–20:00 
Mandagsklubben fritidsgruppe der deltakerne selv er med på å bestemme aktiviteter.

Mandag 17:00–20:00 
Trommestad fritidsgruppe med ulike aktiviteter, kontakt med dyr og noe matlaging.

Tirsdag 17:00–20:00 
Grønn fritid hos Søstrene Kjevik, gårdsgruppe der aktivitetene dreier seg rundt dyr.

Ungdom og voksne

Tirsdag 18:00-20:30 
Håndarbeidsklubb på Solhaug bo- og omsorgssenter.

Onsdag 18:00-19:00 
Varmtvannsbad på Bjorbekktunet.

Onsdag 19:30-21:00 
Bowling på Arendal Bowling.

Onsdag 18:00-19:00 
Fotball (Øyestad) i Stintahallen/utendørs

Onsdag 15:00-18:00 
Grønn Glede på Trommestadtunet (matlagingsgruppe) 

Torsdag 17:30-18:30 
Håndball (Grane) i Granehallen.

Torsdag 18:00-21:00 
Klubb Kilden på Sørlandskirken, Skytebaneveien 3. Diskotek og åpen kafé med mulighet for å spille m.m.