Aktiviteter på Plankemyra bo- og omsorgssenter

Mandag

Kl.11:00 Mandagsrøre med kjeks og kaffe i Hagestua. Inngang: fri

Kl. 09:00-13:00 Bruk av Motiview sykkelen og det sykles på gjengrodde stier

Tirsdag

Kl. 11:00 Vafler og bingo i Hagestua. Inngang kr. 20,-

Onsdag

Kl 09:00-13:00 Bruk av Motiview sykkelen og det sykles på gjengrodde stier

Kl. 11:00 Andakt i 3. etg på sykehjemmet

Kl. 18:00 2. onsdag i måneden Frikveld med Frikirka i kafeen. Bevertning

Torsdag

Kl. 11:00 Bakedag - boller, horn og kanelsnurrer i Hagestua, Kr. 10,- pr. stk.

Kl 12:00-12:45 Leseombud som leser avsluttende historier for hver gang.

Kl. 18:30 siste torsdag i måneden Dans - Sverre Risdal spiller og synger i kafeen. Inngang kr. 50,- 

Fredag

Kl 09:00-13:00 Bruk av Motiview sykkelen og det sykles på gjengrodde stier

Kl. 11:00 Strikkekafe i Hagestua

Aktivitetskalender

Alle som hører til Plankemyra bo- og omsorgssenter får en månedsoversikt over aktiviteter. Her ligger de faste aktivitetene for hver dag, i tillegg til andre ekstraaktiviteter som beboere kan delta på. Disse vil variere fra måned til måned. 

Andre aktiviteter

Vi har et lavterskel tilbud til hjemmeboende mennesker med demens. Her skaper vi et sosialt fellesskap, går på turer, har mulighet for felles måltider i kafeen m.m. Vi tilbyr også avlastning for pårørende innenfor våre åpningstider, som er tirsdag, torsdag og fredag fra kl 10.00 til 15.00.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Miljøverter

Ine Nordahl Lillejord
Tlf: 99745708

 
 
Tlf:47384646