Aktiviteter på Margarethestiftelsen

Mandag

Kl. 10:00 Avislesing

Kl. 11:30 Trim med musik, kaffe med noe å bite i etterpå

Kl. 09:00-14:30 Sykkeltimer med Anne Marthe og Sine

Kl. 10:00-12:00 Hjelp til å handle på Joker

Tirsdag

Kl. 10:30-14:00 i oddetallsuker Røde Kors tralla

Dagtilbud med to måltider, trim, quiz, spill og turer

Kl. 11:30 Trim og sykkeltimer

Kl. 16:30 4 ganger i halvåret  Frelsesarmeen

Kl. 15:30-17:30 i partallsuker Arbeidsstua med mye hygge

Onsdag

Kl. 10:00 Frokost

Kl. 11:30 Trim

Se eget skriv på tavla i 1. etg. om formiddagstreff på menighetshuset

Torsdag

Dagtilbud med to måltider

Kl. 11:30 Kaffehygge på Solstua

Partallsuker Sittedans med servering

Andakt hver torsdag med unntakt av 4 ganger i halvåret

Bingo, kaffe og kake 6 ganger i halvåret sammen med konfirmantene

Fredag

Kl. 11:30 vafler

Søndag

Kl. 11:00 Gudstjeneste i Barbu kirke

Andre arrangementer

Vi holder forskjellige arrangementer og konserter både i ukedager og helger. Det kan være rekefester, kakefest, St.Hansfeiring. 

Kontakt oss

Miljøvert
Linn Sperre Aasen
Tel: 90 61 07 97