Aktiviteter på Flosta bo- og omsorgssenter

Vi legger vekt på variasjon i aktiviteter.
De fleste aktivitetene holdes i 2. etasjes stue, og faste og varierende aktiviteter annonseres på ukeplan hver mandag morgen. 

Av faste aktiviteter kan vi nevne:

  • Filadelfia med andakt, allsang med pianospill og sosialt samvær.
  • Nøstene – 4 frivillige har sosial samling/samvær med mye allsang av kjente og gamle melodier. Trekkspill er ofte med her.
  • Røde kors har kaffekos og utlodning
  • Den norske kirke v/Moland menighet med andakt og allsang med pianospill
  • Bingo med flere frivillige verter som deltar
  • Jevnlig trim og spørrekonkurransen (quiz)
  • Flosta skole – kulturutveksling mellom skole og omsorgssenteret 6. og 7. klasse

Vi har også flere varierende aktiviteter som avhenger av års- og høytid.
I tillegg har vi lokale og profesjonelle utøvere med musikk, sang og annen underholdning gjennom året.
Fysisk aktivitet og medbestemmelse er viktige elementer i hverdagen vår.
Ved senteret bidrar mange frivillige.

Kontakt oss

Miljøvert på Flosta bo- og omssorgssenter
Torunn Brottveit
Tlf: 95 46 10 45