Friskere familier

Hva tilbyr vi?

Friskere familier er et tilbud til familier med barn med overvekt. Vi har fokus på hvordan man kan få til endring i familien og tilbyr hjelp til å lage en konkret og realistisk plan for endring.
Foreldre er rollemodeller og tilrettelegger hverdagen for sine barn. Tilbudet er derfor rettet mot foreldrene. Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen.
 
Tilbudet omfatter: 

  • Individuell oppstartsamtale
  •  Foreldreveiledning i gruppe, 5 gruppesamlinger med ulike temaer relatert til endring, samspill i familien, grensesetting, kosthold og aktivitet.
  • Individuell avsluttende samtale

Vi tilbyr også individuell oppfølging etter behov.
 
Tilbudet er et samarbeid mellom Frisklivssentralen, helsestasjonen og forebyggende tjenester.

Hvem kan få tilbudet?

  • Foreldre som har barn med overvekt
  • Foreldre som er motivert for livsstilsendring

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Frisklivssentralen
Tlf: 990 97 498
 
Fysioterapeut

Fanny Windingstad-Lie
Tlf: 46 94 77 59

Kathrine Beisland
Tlf: 489 97 159