Oversikt over datoer for temasamlingene våren 2023

1. februar
1. mars
12. april 
3. mai
7. juni

Tid: Onsdager fra kl. 13:00 – 14:30. 
Man kan delta på én eller flere samlinger, alt etter ønske og behov.
Sted: Helsestasjonen, grupperom 25.
Påmelding: ta kontakt med frisklivssentralen

Friskere familier

Hva tilbyr vi?

Friskere familier er et tilbud til familier med barn med overvekt. Vi har fokus på hvordan dere kan få til endring i familien og vi gir hjelp til å lage en konkret og realistisk plan for endring.

Foreldre er rollemodeller og tilrettelegger hverdagen for sine barn. Tilbudet er derfor rettet mot dere som er foreldrene. Det er utfordrende å endre vaner og det krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen.

Individuelle samtaler og foreldresamlinger

Tilbudet omfatter individuelle samtaler og månedlige foreldresamlinger. Vi tilbyr også individuell oppfølging etter behov. Tilbudet er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og helsestasjonen.

Hvem kan få tilbudet?

  • Foreldre som har barn med overvekt
  • Foreldre som er motivert for livsstilsendring

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Frisklivssentralen.

Meld ifra til oss på Frisklivssentralen hvis du er interessert i å delta på foreldresamlingene, så får du mer informasjon. 

Vi legger ut melding øverst på denne siden når vi har datoer for temasamlingene klare.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Nyttige lenker

Kostverktøyet.no - støtte til endring av levevaner

Kontakt oss

Tlf: 99 09 74 98
 
Besøksadresse:
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal
 
Kontaktpersoner: