Friskere familier

Hva tilbyr vi?

Friskere familier er et tilbud til familier med barn med overvekt. Vi har fokus på hvordan man kan få til endring i familien og tilbyr hjelp til å lage en konkret og realistisk plan for endring.
Foreldre er rollemodeller og tilrettelegger hverdagen for sine barn. Tilbudet er derfor rettet mot foreldrene. Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen.

Tilbudet omfatter individuelle samtaler og temasamlinger. 

Vi tilbyr også individuell oppfølging etter behov.
 
Tilbudet er et samarbeid mellom Frisklivssentralen, helsestasjonen og forebyggende tjenester.

Hvem kan få tilbudet?

  • Foreldre som har barn med overvekt
  • Foreldre som er motivert for livsstilsendring

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Tlf: 99 09 74 98
 
Besøksadresse:
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal
 
Kontaktpersoner:
Åshild Valborgland Bøhler
 
Ina Standal 
 
Camilla Enerstvedt
Tlf: 95 01 02 15