Selvhjelpsgruppe

I samarbeid med Selvjelp Norge setter vi i gang selvhjelpgrupper ved behov. Du kan kontakte LOSEN, Aktivitet voksne eller tjenestekontoret om du kan tenke deg å være med i en slik gruppe. Du trenger ikke noe spesiell diagnose, men ha utfordringer du kan tenke deg å jobbe med i gruppe.

Dag og tid

Nye grupper startes når det er mange nok som er interessert (minimun 4 personer)

Sted

Etter avtale

Kostnad

Gratis