Losen

Hva er Losen?

Ønsker du å komme ut i en aller annen form for aktivitet eller tilbud ,som gir hverdagen mening? Da kan du ta kontakt med oss i Losen. Vi har god oversikt over ulike aktiviteter i nærmiljøet og har et stort nettverk. 

Vi besøker deg inntil 5 ganger i første omgang, og vi går sammen ut på aktiviteter. Etter det gjør vi en evaluering og lager en ny plan lages sammen med deg.

Vi kan bare hjelpe folk som ønsker dette selv. 

Hvordan få tilbudet?

Du kan ringe oss eller sende e-post. Vi tar kontakt med deg i løpet av 14 dager.

E-post: losen@arendal.kommune.no
Tlf: 909 59 181