Losen

Hva er Losen?

Losen er et tilbud til deg som ønsker å delta i en aktivitet eller benytte et tilbud, men som synes det er vanskelig å få til på egenhånd. Vi som jobber på Losen er godt oppdatert på ulike aktiviteter i nærmiljøet, og har et stort nettverk. Slik kan vi jobbe sammen med deg:

  • Vi lager en plan sammen med deg og kan bli med deg på aktiviteter de første gangene.
  • Pårørende eller andre du er trygg på kan gjerne være med på våre møter om du ønsker det.
  • Vi kan møtes hjemme hos deg eller på et avtalt sted.
  • Vi bruker et skjema for kartlegging av ønsker og interesser. Dette skjemaet oppbevarer du selv.
  • Vi samarbeid med andre tjenester. 

Hvem kan få tilbudet?

Dette er for deg som har utfordringer med den psykiske helsen og eller føler på ensomhet.

Hvordan få tilbudet?

Du kan ringe oss eller sende e-post, så tar vi kontakt med deg i løpet av 14 dager.

E-post: losen@arendal.kommune.no
Tlf: 90 95 91 81