Etter rusbehandling

Aktivitet

En gruppe for deg som har vært i rusbehandling eller har sluttet med rus på annen måte. Aktivitetene bestemmer dere i fellesskap

Vi har aktiviteter sammen med Kirkens bymisjon -  Enter fritid.
Turer i friluft, gatefotball, fellesfrokoster og motivasjonskafe.

Dag og tid

Mandag - fredag. Forskjellig tidspunkt for hver enkelt aktivitet.

Sted

Ulike steder. Ta kontakt.

Kontaktperson

Jack Fredriksen, tlf: 98 05 32 50

Lene Gunnarson, tlf: 45 97 51 92

Kostnad

Gratis.
Det kan komme en egenandel ved lengre turer. 

Påmelding

Ta kontakt med en av kontaktpersonene første gang.