Aktiv på dagtid - Arendal kommune

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et folkehelseprosjekt driftet av Agder idrettskrets. Timeplanen består av over 70 varierte lavterskelaktiviteter, blant annet saltimer, klatring, svømming, egentrening, tur med hund og ridning med mer. 
Se timeplanen på nettsiden aktivpådagtid.no

Du kan benytte deg av tilbudene på tvers av kommunegrensene. 

Aktiv på dagtid samarbeider tett med frisklivssentralen, som er vårt tilbud til deg som trenger støtte og veiledning til å endre livsstilen for å bedre din helse.

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan delta hvis du: 

 • bor i Arendal, Grimstad, Gjerstad, Vegårshei, Risør eller Lillesand
 • står helt eller delvis utenfor arbeidslivet
 • er mellom 16 og 70 år

Aktiv på dagtid er et folkehelsetiltak til en veldig billig pris. Derfor må du være i målgruppen, og kunne dokumentere at du kvalifiserer til plass. Du kan delta hvis du mottar støtte fra NAV for en av disse tjenestene:  

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd
 • Dagpenger
 • Individstønad
 • Stønad livsopphold
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Overgangsstønad
 • Sykepenger

NAV kan dekke din egenandel hvis det er naturlig å inkludere treningen i din tiltaksplan.
Du kan også selv melde deg inn på nettsiden aktivpådagtid.no

Hva koster det?

Se prisene på nettsiden aktivpådagtid.no