Bekymringsmelding - Arendal kommune

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik melder du i fra til barnevernet

Du kan ringe oss, møte opp personlig, sende sikker digital post eller brev. 

Her kan du laste ned meldingsskjema.

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet. Hvis meldingen skal være anonym må du levere meldingen på papir. 

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den er åpenbart grunnløs.

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. 

Kontakt oss

Barneverntjenesten
Tlf: 37 01 30 00
Fax: 37 01 30 20

Send sikker digital post

Barnevernleder
Karina Antonsen

Besøksadresse
Maxis kjøpesenter
Vesterveien 44

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad