Vi ser - Vi samhandler

Vi ser - vi samhandler 

Vi ser - vi samhandler er nå en del av BTI-arbeidet (bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier). Oppvektsteamet heter nå BTI-team.

Se BTI-sidene

Se BTI-team