Spesialpedagogisk hjelp - 0-6 år

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.
 

Slik går du frem

Ta kontakt med PPT hvis du ønsker hjelp. 

En henvisning om spesialpedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen og foresatte. Barnehagen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også selv ta kontakt med PPT. Det er et mål at alle barn drøftes i ressursteam barnehage før de eventuelt blir henvist til PPT. 

 

PPT gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, og gir deretter råd om hva slags tilbud som bør gis.

Vedtak fattes av Pedagogisk fagteam. Når barnet ditt har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, er det Pedagogisk fagteam som utfører hjelpen i barnehagen eller i hjemmet. 

Hva koster det?

All spesialpedagogisk hjelp er gratis.

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

Kontakt oss

PPT
Tlf: 37 01 33 18 (kl. 09:00-15:00)
Postmottak

Enhetsleder 
Inger Mari Sørvig
Tlf. 94 50 83 73

Andre ansatte i PPT
NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal