Nettsider - gode råd til barn, ungdom og foreldre - Arendal kommune

Nettsider - gode råd til barn, ungdom og foreldre

Astma, allergier og eksem 

Barn og media 

  • barnevakten.no - om bevisst mediebruk
  • dubestemmer.no - om personvern, nettvett og digital dømmekraft
  • nettvett.no - informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett
  • slettmeg.no - gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Barns rettigheter

Folkehelse

Foreldreveiledning

Giftinformasjon

Kosthold og ernæring

Legemidler og vaksiner

Mobbing

Omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn

Prevensjon

Psykisk helse

Sengevæting

Sinnemestring for foreldre

Ulykkesforebygging - miljø og sikkerhet

Utvikling og pubertet

Kontakt oss

Kontakt oss på helsenorge.no
Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankID.

 

Helsesykepleier på skolene