Selvmordsforebyggende team - Arendal kommune

Selvmordsforebyggende team

Hva tilbyr vi?

Forebyggende team i Arendal kommune har et samarbeid med Sørlandet sykehus Arendal om å følge opp personer etter selvpåført skade.

I forebyggende team er vi 2 helsesykepleiere. Vårt mål er å tilby støtte og oppfølging til personer etter selvpåført skade og kunne bidra til å forebygge nye episoder med selvpåført skade eller selvmordsforsøk. 

Noen ganger skyldes en selvpåført skade et uhell. Andre ganger er den et uttrykk for «rop om hjelp», eller ønske om å dø. Vi vet at det ikke alltid er lett å finne fram til hjelpen på egen hånd. Vår erfaring er at dette er et tilbud svært mange setter pris. 

Helsesykepleiere i forebyggende team tilbyr samtale etter behov, hjemmebesøk og telefonkontakt hvis du ønsker det. Vi kan hjelpe deg videre med tiltak som vurderes riktig for deg i din situasjon. Dette kan skje i samarbeid med andre, for eksempel fastlegen din.

Helsesykepleier kan også være en god støtte for de som har utsatt seg for selvpåført skade og evt. nær familie i tiden etter. Tilbyr oppfølging inntil 1 år. 

Hvordan få tilbudet?

Forebyggende team får henvisning fra Sørlandet sykehus Arendal om å følge opp etter selvpåført skade. I hovedsak gjelder dette personer over 18 år, men tilbudet kan også gis til yngre personer.

Vi tar kontakt med deg på telefon, SMS eller via brev. 

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss når du har behov for det!

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Helsesykepleiere

Ingvild Hartmark Frestad

Jenny Jeanette Reiersen 

Forebyggende team, Arendal helsestasjon 
tlf: 47 45 39 13 (man - fre: 8:30 - 14:30).