Foreldreveiledningskurs - Circle of security (COS) - Arendal kommune

Foreldreveiledningskurs - Circle of security (COS)

Kurs høst 2023 og vinter/vår 2024

Du melder deg på COS-kurs ved å snakke med helsesykepleieren din eller ved å ringe helsestasjonen. 

 • Dagkurs 19. oktober 2023, kl. 09.00-10.30. Dette kurset er fulltegnet.
 • Ettermiddagskurs 19. oktober 2023, kl. 16.30-18.00. Det er ledige plasser. 
 • Dagkurs 23.11.2023, kl. 09.00-10.30. Det er ledige plasser.

Vi skal arrangere flere COS-kurs gjennom høsten og vinteren, på både dagtid og ettermiddager. Datoer kommer. 
 

Hva tilbyr vi?

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS) / trygghetssirkelen gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om:

 • Trygghetssirkelen
  Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte, både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen
  Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet
  Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner
  Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer
  Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan få tilbudet?

Foreldre til barn fra 0-6 år. Kurset går på norsk, og dere bør derfor ikke ha behov for tolk. Målgruppe 0-6 år. 

Sted og tid

Kurset holdes på Arendal helsestasjon eller Maxis og går over 7-8 dager/ettermiddager. Hver samling er på 1 1/2 timer hver gang. 

Hva koster det?

Kurset er gratis.

Påmelding

Ta kontakt med Arendal helsestasjon på e-post eller telefon for mer informasjon og påmelding. 

Kontakt oss

Kontakt oss på helsenorge.no
Du logger deg på helsenorge.no ved bruk av elektronisk id som f.eks. bankID.
 
 
Besøksadresse
Alti Arendal 3. etg.
Vesterveien 4 
4836 Arendal
 
Enhetsleder