Helsestasjon 0-5 år

Koronavirus

Tilbudet er nå så godt som normalt. Det kan dessverre bare møte en foresatt bortsett fra på 4 og 6-ukers kontroll, eller hvis det er avtalt med helsesykepleier. Søsken kan dessverre ikke være med.
Husk at alle som kommer til oss må være friske og helt uten luftveissymptomer.