Kontakt ansatte i familietjenesten

Sentralbord til barnevernstjenesten/familietjenesten

Tlf. 37 01 35 02 

Teamtelefon

Tlf. 90 11 69 68

Kontaktperson

Liv Karin Engebretsen
Tlf: 47 45 00 48

Enhetsleder

Ørjan Fossheim
Tlf. 91 76 77 33

Avdelingsleder

Liv H. Skjæveland
Tlf. 99 35 83 83

Ansatte

Psykologer