Barneansvarlige - oversikt

Barneansvarlige
Avdeling Navn/tittel Telefon E-post
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Britt Merete Hansen 37 00 68 70/48 88 22 08 Britt.M.Hansen@arendal.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år Birgith Rebbestad, helsesykepleier 37 00 68 70/488 82 195 birgith.rebbestad@arendal.kommune.no
Skolehelsetjenesten Eirin Mykland, helsesykepleier 488 67 264 eirin.wahlstrom.mykland@arendal.kommune.no
Familietjenesten Liv Karin Engebretsen, spes.pedagog 474 50 048 liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
Barnevern Cathrine Hornbech Andersen 414 78 023 anne.cathrine.hornbech.andersen@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Inger Marie Espeland, psyk. sykepleier 916 44 988 inger.marie.espeland@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Ann- Kristin Andersen, miljøarbeider 488 92 019 ann-kristin.andersen@arendal.kommune.no
Boveiledertjenesten Mona Vik, miljøterapeut 995 50 149 mona.vik@arendal.kommune.no
Hjemmebaserte tjenester Silje Dahl, avd.leder 936 79 555 silje.christine.dahl@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Kari Johannessen, sykepleier 37 06 59 39 kari.johannessen@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Margrethe Rognstad, hjelpepleier 37 00 68 37 margrethe.rognstad@arendal.kommune.no
Legevakta Marielle Finnøy, sykepleier 908 23 149
Koordinerende enhet Ingeborg Sjaavaag, rehab.rådg./systemansv.IP 901 05 987 ingeborg.sjaavaag@arendal.kommune.no
Koordinerende enhet Hanne Syvertsen Fosseli, kreftkoordinator 468 88 535 hanne.syvertsen.fosseli@arendal.kommune.no
NAV Anne Marit Eppeland Bilstad, konsulent 45 83 36 08 Anne.Marit.Eppeland.Bilstad@nav.no
Fengselet, kriminalomsorg Tove Løvig Johansen, tilbakeføringskoord. 37 07 67 29/474 85 997 tove.lovig.johansen@kriminalomsorg.no
Krisesenteret Elin Mjåland 907 82 429 Elin.Mjaland@arendal.kommune.no