Barneansvarlige - oversikt

Barneansvarlige
Avdeling Navn/tittel Telefon E-post
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Britt Merete Hansen 37 00 68 70/48 88 22 08 Britt.M.Hansen@arendal.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år Birgith Rebbestad, helsesykepleier 37 00 68 70/48 88 21 95 birgith.rebbestad@arendal.kommune.no
Skolehelsetjenesten Eirin Mykland, helsesykepleier 48 86 72 64 eirin.wahlstrom.mykland@arendal.kommune.no
Familietjenesten Liv Karin Engebretsen, spes.pedagog 474 50 048 liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
Barnevern Heidi Konnestad 95 87 96 00 heidi.konnestad@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Inger Marie Espeland, psyk. sykepleier 916 44 988 inger.marie.espeland@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Heidi Lassesen, psyk. vernepleier 918 78 149 heidi.lassesen@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Ann- Kristin Andersen, miljøarbeider 488 92 019 ann-kristin.andersen@arendal.kommune.no
Boveiledertjenesten Mona Vik, miljøterapeut 99 55 01 49 mona.vik@arendal.kommune.no
Hjemmebaserte tjenester Silje Dahl, avd.leder 93 67 95 55 silje.christine.dahl@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Kirsten Omholt Tingstveit 37 00 68 37 kirsten.omholt.tingstveit@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Iren Brevik 37 00 68 37 Iren.Brevik@arendal.kommune.no
Legevakta Arnhild Glendrange Lund 37 03 58 40 arnhild.glendrange.lund@arendal.kommune.no
Legevakta Thomas Bergqvist 95 72 72 89 Thomas.Bergqvist@arendal.kommune.no
Koordinerende enhet Ingeborg Sjaavaag, rehab.rådg./systemansv.IP 90 10 59 87 ingeborg.sjaavaag@arendal.kommune.no
Koordinerende enhet Hanne Syvertsen Fosseli, kreftkoordinator 468 88 535 hanne.syvertsen.fosseli@arendal.kommune.no
NAV Kristina Sagstuen 41 23 22 08 Kristina.Sagstuen@nav.no
Fengselet, krimialomsrog Kristine Bang 37 88 78 58/ 48 08 81 73 Kristine.Bang@kriminalomsorg.no
Krisesenteret Elin Mjåland 90 78 24 29 Elin.Mjaland@arendal.kommune.no
Tjenestekontoret for barn og unge Tone Vålandsmyr 90 84 16 37 Tone.Valandsmyr@arendal.kommune.no