Barneansvarlige - oversikt - Arendal kommune

Barneansvarlige - oversikt

Barneansvarlige
Avdeling Navn/tittel Telefon E-post
Helsestasjon og skolehelsetjenesten Ingvild Hartmark Frestad 48 88 21 75 ingvild.hartmark.frestad@arendal.kommune.no
Helsestasjon 0-5 år Birgith Rebbestad, helsesykepleier 37 00 68 70/48 88 21 95 birgith.rebbestad@arendal.kommune.no
Skolehelsetjenesten Eirin Mykland, helsesykepleier 48 86 72 64 eirin.wahlstrom.mykland@arendal.kommune.no
Familietjenesten Liv Karin Engebretsen, spes.pedagog 474 50 048 liv.karin.engebretsen@arendal.kommune.no
Barnevern Heidi Konnestad 95 87 96 00 heidi.konnestad@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Alexandra Slaattene 95 43 01 33 Alexandra.Slaattene@arendal.kommune.no
Psykisk helse og rus, voksne Irene Bjøkne Grønseth 91 33 63 43 Irene.Bjokne.Gronset@arendal.kommune.no
Miljøarbeidertjenesten Cathrine Bergmann Johnsen 47 45 39 82 cathrine.bergmann.johnsen@arendal.kommune.no
Boveiledertjenesten Mona Vik, miljøterapeut 99 55 01 49 mona.vik@arendal.kommune.no
Hjemmebaserte tjenester Silje Dahl, avd.leder 93 67 95 55 silje.christine.dahl@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Kirsten Omholt Tingstveit 37 00 68 37 kirsten.omholt.tingstveit@arendal.kommune.no
Lindrende avdeling Iren Brevik 37 00 68 37 Iren.Brevik@arendal.kommune.no
Legevakta Arnhild Glendrange Lund 37 03 58 40 arnhild.glendrange.lund@arendal.kommune.no
Legevakta Thomas Bergqvist 95 72 72 89 Thomas.Bergqvist@arendal.kommune.no
Koordinerende enhet Ingeborg Sjaavaag, rehab.rådg./systemansv.IP 90 10 59 87 ingeborg.sjaavaag@arendal.kommune.no
Koordinerende enhet Hanne Syvertsen Fosseli, kreftkoordinator 468 88 535 hanne.syvertsen.fosseli@arendal.kommune.no
NAV Anne Marit Eppeland Bilstad 95 55 40 28 anne.Marit.Eppeland.Bilstad@nav.no
Fengselet, krimialomsrog Kristine Bang 37 88 78 58/ 48 08 81 73 Kristine.Bang@kriminalomsorg.no
Krisesenteret Elin Mjåland 90 78 24 29 Elin.Mjaland@arendal.kommune.no
Tjenestekontoret for barn og unge Pablo Simonsen 90 84 16 37 Pablo.Simonsen@arendal.kommune.no
Arendal voksenopplæring Ingrid Sofie Torstveit Nordhus 48 88 21 92 Ingrid Sofie Torstveit Nordhus