Barn som pårørende

Hvem er barn som er pårørende

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Det er mange årsaker til at barn er pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.​ Det kan være forhold i familien som:

  • psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade
  • demens
  • misbruk av alkohol eller rusmidler
  • når noen av de nærmeste dør
  • samlivsbrudd
  • store økonomiske utfordringer
  • å være vitne til vold i familien
  • forelder som sitter i fengsel

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle som er bekymret for et barn som er pårørende til å ta kontakt med oss. Kommunen har barneansvarlige innen alle helse- og sosialtjenester. 

Skriv gjerne inn ditt navn og telefonnummer her, så ringer vi deg tilbake så snart som mulig.

Felt merket med * må fylles ut

Helsepersonell er lovpålagt å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging for mindreårige barn som er pårørende, helsepersonelloven §10a  og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.

For ansatte

Alle aktuelle tjenester har en barneansvarlig for barn som pårørende. Du finner oversikt over disse her, oversikt over barneansvarlig for aktuell tjeneste.

Kontakt oss

Kontakt for barneansvarlige
Tlf: 47 45 39 13

Besøksadresse
Alti Arendal 3. etg.
Vesterveien 4
4836 Arendal