Barn, ungdom og familie

Korona: dette gjør vi for å unngå smitte

Flere av tjenestene til barn, unge og familier har nå et så godt som normalt tilbud igjen, men noen er redusert eller tilpasset for å hindre smitte av koronavirus
Du finner mer informasjon under hver enkelt tjeneste. 

Til barn og unge - trenger du noen å snakke med? Her er våre råd til deg