Handlingsveiledere - mistanke om vold og seksuelle overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep. Disse har vi også trykket opp som A4-plakater og du kan hente disse på servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus.

Note: Vi har dessverre oppdaget to feil i de trykte handlingsveilederne. Dette er korrigert på nett:
Riktig nummer til helsesøster er: 474 53 913
Avvergepliktens rette paragraf er §196

Mer utfyllende informasjon vil du finne i Nasjonal veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid mot vold i nære relasjoner www.voldsveileder.nkvts.no/

Fant du det du lette etter?