Myratunet

Om Myratunet

Myratunet ligger i landlige omgivelser ved Myra, kort vei fra Stoa. Vi har samlokalisering av ulike typer korttidsplasser, frisklivssentral, dag- og døgnrehabilitering, hverdagsrehabilitering og fysio- og ergoterapitjenesten i Arendal kommune.

Døgnavdelinger

 • 20 korttidssplasser fordelt på 2 avdelinger 
 • Avlastningsplasser
 • Døgnrehabilitering med 9 plasser 
 • Skjermet plass - psykiatri - 8 plasser
 • Avdeling for sterkt funksjonshemmede, Solsia
 • Kommunal Øyeblikkelig hjelp (KØH) med 8 plasser
 • 2 senger til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Andre tjenester

 • Bofelleskap og dagsenter for personer med utviklingshemming
 • Innsatsteam hverdagsrehablitering
 • Dagrehabilitering – grupper
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Frisklivssentralen

Tilbud

Tilsynslege
Kafé
Frisør
 

Parkering

Parkering i tilknytning til bygget med god kapasitet.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Østensbuveien 55
4848 Arendal
 
Korttid 2 etg
Tlf: 37 05 50 20 (vaktrom)
Avdelingsleder May Tone Nilsen
 
Korttid 3 etg 
Tlf: 37 05 51 10 (vaktrom)
Avdelingsleder Inger Rastad
 
Døgnrehabilitering
Tlf: 37 05 52 85 (vaktrom)
Avdelingsleder Inger Rastad
 
Skjermet plass psykiatri
Tlf: 37 05 50 85 (vaktrom)
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen
 
Avdeling Solsia for sterkt funksjonshemmede
Tlf: 37 05 50 60 (vaktrom)
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp og utskrivelsesklare pasienter
Tlf: 37 05 51 20 (vaktrom)
Avdelingsleder Kristin Tveito
 
Bofellesskap for personer med utviklingshemming
Tlf: 37 05 51 28/481 13 590 (vaktrom)
Avdelingsleder Hege Speiler Nilsen
 
Innsatsteam hverdagsrehabilitering
Tlf: 977 79 076 (vakttelefon)
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Dagrehabilitering
Tlf: 37 01 30 00
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Tlf: 37 01 30 00
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Frisklivssentralen
Tlf: 990 97 498
Avdelingsleder Ina Standal