Kommuneoverlege

Oppgaver

Arendal har tre kommuneoverleger. Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og legetjenester. 

Legetjenester

Kommuneoverlege Erik L. Werner  har ansvaret for kommunens legetjenester. Dette omfatter fastleger, sykehjemsleger, helsetasjonsleger og fengselsleger. 

Kommunen har fem heltids sykehjemsoverleger ved bo- & omsorgssenterene, i tillegg til egen heltids lege for KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp). Legetjenestene ved helsestasjonen og fengselshelsetjenesten ivaretas av fastleger. Legevakten er organisert som egen, interkommunal enhet, med to legevaktsoverleger. 

Klager på tilgjenglighet og organisering av legetjenestene rettes til kommuneoverlegen. Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen rettes til Helsetilsynet i Aust-Agder (Fylkeslegen), mens klage på undersøkelse og behandling hos legetjenesten for øvrig rettes til kommuneoverlegen.
 

Smittevern og miljørettet helsevern

Kommuneoverlege Preben Aavitsland har ansvaret for smittevern og miljørettet helsevern. 

Smittevern
Les mer om smittevern og varsling av smitte.

Godkjenning av virksomheter
Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner virksomheter som blant annet skoler, barnehager, solarier og tatoveringsstudioer. Godkjenningen av skoler og barnehager inkluderer vurderinger av sikkerhet ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, renhold, helsemessig beredskap m.m. Alle kommunale og private skoler og barnehager i Arendal er godkjente. 

Støy, radon og inneklima
Kommunens fagmiljø gir råd i forbindelse med støymålinger, radongassmålinger og inne-klimaproblemer. Noen ganger foretar vi målinger og tar prøver selv.
Her finner du skjema for kartlegging av støy (PDF, 372 kB), inkludert informasjon om støygrenser i sentrum.

Badevannskvalitet og helsefarlige utslipp
Kommunen tar vannprøver på de mest brukte friluftsbadeplassene en gang hver 14. dag i sommersesongen.
Kommuneoverlegen gjør undersøkelser i forbindelse med helsefarlige utslipp.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommuneoverlegene

Ansvarlig for smittevern og miljørettet helsevern:
Preben Aavitsland
Tlf: 37 01 38 59 (ons og tor)
Mob: 901 98 221

Ansvarlig for legetjenester:
Erik L. Werner
Tlf. 37 01 33 14 (tor)
Mob: 917 68 413