Helse, omsorg og sosiale tjenester

Nytt etisk råd for alle tjenestene innenfor helse og levekår 

Vil du være med? Søknadsfristen er 31. mai.