Døgnåpne vakttelefoner

Vei, vann, avløp og akutt forurensning - vakttelefon 

Åpen utenom servicesenterets åpningstid
Tlf: 37 01 38 88 (brannvakta)
Manglende brøyting eller strøing - gi oss beskjed i SiFra

Legevakt

Tlf: 116 117

Overgrepsmottaket Agder

Tlf: 38 07 34 00

Barnevernvakta - vakttelefon

Åpen utenom servicesenterets åpningstid
Tlf: 37 01 31 01

Østre Agder krisesenter 

www.krisesenteret.no
Tlf: 37 01 32 80

Barnas alarmtelefon

Tlf: 116 111
Døgnåpen og gratis telefon
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefonen

Tlf: 116 123
www.mentalhelse.no 

Melding om skadet/påkjørt vilt

Tlf. 37 01 30 00 / 02800

Veterinærvakt Aust-Agder

Tannlegevakt