Ukraina og Arendal kommunes beredskap - Arendal kommune

Ukraina og Arendal kommunes beredskap

Arendal tar i mot flyktninger

Arendal kommune tok imot 190 flyktninger i 2022. 
I bystyremøte 15.desember ble det vedtatt  og ta imot inntil 240 flyktninger i 2023. 

Informasjon til elever og foresatte

Krigen i Ukraina - hva gjør Arendalsskolene?

Alle elever skal være trygge på skolen!

Alle barn og unge i Arendal skal kunne føle seg trygge. Krigen i Ukraina har berørt og skremt hele verden og det er naturlig at både barn og voksne blir redde og usikre. Det er ikke lett for barn og unge å forstå hvorfor dette skjer, og hva det betyr for dem og vennene deres.

I Arendalsskolene går det elever som kommer fra eller har familie i Ukraina, Russland og Hviterussland. Det bor også barn og ungdom som har opplevd krig og som husker hvor redde de var da de måtte flykte. Skolen skal ta imot alle elever og sørge for en trygg og god skoledag. Vi skal hver dag jobbe for å forebygge rasisme, diskriminering og utenforskap i skolen. Vi skal ha et særskilt fokus på at vi ikke skal ta med oss konflikten inn i skolene våre og ingen elever er parter i konflikten. Vi skal lære om konflikten og vi skal ta vare på hverandre.

Derfor er det viktig at alle ansatte på skolene kan trygge elevene og forklare hva som skjer. Vi er opptatte av at ansatte i skolen snakker om situasjonen i Ukraina med elevene. Alle skoler har fått praktisk hjelp til hvordan de kan snakke med elevene, og bruker Utdanningsdirektoratets nettsider som veileder. Alle ansatte har også et særskilt fokus på å følge med på at alle barna har det trygt og godt. Oppdager vi noen som ikke har det så er vi pliktige til å lage en aktivitetsplan for å trygge eleven og gjøre at skoledagen blir god.

Det vil komme flyktninger til Norge og Arendal

Arendal kommune jobber med å forberede seg på å ta imot flyktninger også fra denne krigen. Barn som flykter og kommer til Arendal vil ha rett og behov for en skoleplass. Det er viktig at alle, både ansatte og elever er forberedt til å ta imot disse barna på en god måte og inkludere dem i det fellesskapet som vi har på skolene våre. Alle barn er velkomne på våre skoler!

Råd til voksne 

Av og til glemmer vi voksne at barn og unge er spesielt sårbare for oppslag i media, for samtaler mellom voksne og ikke minst for informasjon de får gjennom sosiale medier. Barn og unge blir eksponert for mye urovekkende video og bildemateriale på sosiale medier. Barna er spesielt utsatt for dette på TikTok, men også Snapchat og Instagram har mye video og bilder som viser grusomme krigshandlinger.

Det er viktig at alle voksne følger med på hva barna ser på og blir eksponert for! Snakk med barna om at det kan være lurt å ta en pause fra enkelte sosiale medier. 

Alle barn trenger trygge voksne hjemme, på skolen og på fritiden som bryr seg og følger med! 

 

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Ønsker du å hjelpe?

Les mer om hvordan du kan hjelpe i Arendal. 
Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina - udi.no.
Ta kontakt med Noricom Språktjenester AS hvis du kan bidra som tolk. 

Egenberedskap

Vi følger nasjonale råd om jod, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. 

Her finner du generell informasjon om beredskap og hva kommunen gjør i en beredskapssituasjon. Her finner du også informasjon om jodtabletter og offentlige tilfluktsrom i Arendal.

Uttalelse fra Arendal bystyre 3. mars

Arendal Bystyre fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og ulovlig overfall. 

Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger krig som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland. Bystyret i Arendal støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner og andre former for økonomisk og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon.

Disse krigshandlingene rammer sivilbefolkningen sterkt og kan sende svært mange mennesker på flukt. Alle land i Europa må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet, samtidig som vi må styrke bistands- og hjelpearbeid i områdene som er rammet. Norge må være klar til å ta vår del av dette ansvaret, og Arendal kommune er klar til å bidra der det vil være nødvendig. 

Bystyret bestemte også å gi 2 kr. per innbygger til nødhjelp i forbindelse med krigen.

Informasjon til flykninger og innvandrere

Les mer om kommunens arbeid for flykninger og innvandrere

Informasjon fra regjeringen

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar
UDs reiseinformasjon

Kontakt oss

Avdelingsleder Flyktningtjenesten
Mirva Marianna Andersen
Tlf: 905 72 682