Beredskap

Beredskapsplaner

Arendal kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Arendal kommune er Hans Birger Nilsen. 

Rådmann og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen: rådmann, ordfører, kommunalsjefer, enhetsleder kommunalteknikk, kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonstjenesten.

Psykososialt kriseteam

Arendal kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Preben Aavitsland er kommunelege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Beredskapskoordinator
Hans Birger Nilsen
Tlf: 928 21 632

Kommuneoverlege smittevern og miljørettet helsevern
Preben Aavitsland
Tlf: 37 01 38 59 (ons og tor)
Mob: 901 98 221

Kommuneoverlege helsemessig- og sosial beredskap
Helene Rakeie
Tlf: 917 34 145

Nødnummer
110 - Brannvesenet
112 - Politiet
113 - Medisinsk nødhjelp

Brannvakta - tlf: 37 01 38 88
Politiets operasjonssentral - tlf: 02800
Legevakten - tlf:116 117