Beredskap

Beredskapsplaner

Arendal kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Arendal kommune er Hans Birger Nilsen. 

Rådmann og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen: rådmann, ordfører, kommunalsjefer, enhetsleder kommunalteknikk, kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonstjenesten.

Psykososialt kriseteam

Arendal kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Preben Aavitsland er kommunelege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap

Kontakt oss

Beredskapskoordinator
Hans Birger Nilsen
Tlf: 928 21 632

Kommuneoverlege smittevern og miljørettet helsevern
Preben Aavitsland
Tlf: 37 01 38 59 (ons og tor)
Mob: 901 98 221

Kommuneoverlege helsemessig- og sosial beredskap
Helene Rakeie
Tlf: 917 34 145

Nødnummer
110 - Brannvesenet
112 - Politiet
113 - Medisinsk nødhjelp

Brannvakta - tlf: 37 01 38 88
Politiets operasjonssentral - tlf: 02800
Legevakten - tlf:116 117