Kvalitetsplan - Arendal kommune

Kvalitetsplan

Arendal kommunes Kvalitetsplan for et trygt og godt barnehagemiljø er et verktøy for alle kommunale barnehager i arbeidet med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing eller krenkelser i barnehagene. Planen er tilgjengelig for de private barnehagene i Arendal kommune som ønsker å bruke den.

Kvalitetsplan barnehagemiljø (PDF, 421 kB)
Mal - Aktivitetsplan (DOCX, 21 kB)​​​​​​​