Slik søker du barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Du søker elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Du kan søke inntil fem barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider. Oversikt over barnehagene i Arendal.

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse på epost når søknaden din er mottatt.

Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt  Arendal kommune, Stab oppvekst, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Barnehageportalen

Vi bytter system for søknad om barnehageplass og har nå stengt muligheten for å søke. Vi åpner for nye søknader 18. januar kl 08:00.  

Hvis du vil si opp eller endre plassen før 18. januar, ta kontakt gjerne kontakt med Dorthe Rasmussen på e-post: dwr@arendal.kommune.no

Du bruker Barnehageportalen for å:

  • Søke barnehageplass
  • Endre på søknaden
  • Svare på tilbud om barnehageplass.
  • Bytte barnehageplass
  • Si opp plassen

Du trenger ikke logge inn første gang du søker om barnehageplass.
For å endre på søknaden, svare på tilbud, bytte barnehage eller si opp plassen må du logge deg på med MinId eller BankId.

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. For å besvare tilbudet må du logge på Barnehageportalen.
 
Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.
 
Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Det gjør du også på Barnehageportalen.
 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 
Klagen skal være skriftlig og sendes Arendal kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren.Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.
 
Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.
 
Ta kontakt med barnehagekontoret dersom du har spørsmål.
Fant du det du lette etter?

Søk barnehageplass fra 18. januar

Vi bytter system for søknad om barnehageplass og har nå stengt muligheten for å søke. Vi åpner for nye søknader 18. januar kl 08:00.  

Har du allerede søkt om barnehageplass, må du du søke på nytt etter 18. januar. 

Hvis du vil endre eller si opp plass før 18. januar, send en e-post til Dorthe Rasmussen

Kontaktinfo

 
Tlf: 37 01 36 77/488 92 883
 
Mariann Olsen          
Tlf: 37 01 30 19
 
Tlf: 37 01 35 78
 
Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2