Slik søker du barnehageplass - Arendal kommune

Slik søker du barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Du må søke minst 3 barnehager og kan søke inntil fem. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider. Oversikt over barnehagene i Arendal.

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.

Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt med Arendal kommune ved Fagstab oppvekst og utdanning, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Slik søker du

Du søker i vår barnehageportal. Du velger oppstartsmåned og barnehage før du logger deg inn for å fylle inn resten av søknaden. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker.

Søk barnehageplass.
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på med MinID eller BankID. 

Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.

Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Det gjør du også i barnehageportalen.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen. 
Logg inn i foreldreportalen.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Arendal kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Dersom kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med fagstab oppvekst og utdanning om du har spørsmål:  ak.oppvekstogutdanning@arendal.kommune.no