Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt - Arendal kommune

Søk om lavere pris på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 550 000.- kr  kan søke om redusert pris. 

Hvem kan søke om å få 20 timer gratis kjernetid

Har du  barn i barnehagen som er 2,3,4 eller 5 år og har lav inntekt, så kan du søker om gratis kjernetid.

  • For barnehageåret 2023/2024 gjelder det for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021 fra familier med en samlet årsinntekt under kr 615 590,-


Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

For at søknaden skal bli behandlet før faktura for august sendes ut, må søknaden være sendt inn innen 01. juni. 

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt og ut barnehageåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert barnehageår. 

Dokumentasjon

Arendal kommune henter ut inntektsopplysninger fra  siste års skattemeldingen. 

Er den nåværende inntekten annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må dette dokumenteres. Dokumentasjonen kan være lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

Fyll ut søknadsskjema 

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:
- Logg inn med ID-porten.
- Klikk på navnet ditt øverst til høyre her finner du lenken til Søknad om redusert 
Søknad om redusert foreldrebetaling
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet får du et brev som sier hvor mye du skal betale for barnehageplassen.