Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser
Dager pr. uke Pris fra 01.01.2021
5 dager (100 %) kr 3230
4 dager (80 %) kr 2584
3 dager (60 %) kr 1938
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50 %) kr 1615
2 dager (40 %) kr 1292

 

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 592 167 kr kan søke om redusert pris. 
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 566 100 kr (gjelder barnehageåret 2020/2021) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
 
For barnehageåret 2020/2021 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2015, 2016, 2017 og 2018.
 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling