Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser
Dager pr. uke Pris
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50%) kr 1 495
2 dager (40%) kr 1 196
3 dager (60%) kr 1 794
4 dager (80%) kr 2 392
5 dager (100%) kr 2 990

 

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr 541 500.- kan søke om redusert pris. 
 

Gratis kjernetid

Alle 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 533 500,- (gjelder barnehageåret 2018/2019) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
 
For barnehageåret 2018/2019 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2013, 2014 og 2015.
 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
 
Tlf: 476 25 863
 
Tlf.: 37 01 35 78