Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser pr måned for 2022

Barnehage - priser pr måned for 2022
Dager pr. uke Pris fra 01.01.2023
5 dager (100 %) kr 3000
4 dager (80 %) kr 2400
3 dager (60 %) kr 1800
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50 %) kr 1500
2 dager (40 %) kr 1200

Kostpenger

Kostpenger pr barn, pr måned  i kommunale barnehager er kr 350,-  for en 100 % plass (prisen blir redusert ved redusert plass).

For de private barnehagene, se barnehagens nettside

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr 550 000,- kan søke om redusert pris. 

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 598 825,- kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 

For barnehageåret 2022/2023 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2017, 2018, 2019 og 2020.
 
 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.

Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling