Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser
Dager pr. uke Pris fra 01.01.2021
5 dager (100 %) kr 3230
4 dager (80 %) kr 2584
3 dager (60 %) kr 1938
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50 %) kr 1615
2 dager (40 %) kr 1292

Kostpenger

Bystyrevedtak 25.03.2021.
Arendal bystyre har vedtatt å innføre en prøveordning med matserving i de kommunale barnehagene. Ordningen innebærer at barna får servert mat og frukt i barnehagen.

Prøveperioden er fra 1. august 2021 til 31. januar 2022, tiltaket evalueres 15. desember 2021.

Kostpenger pr måned pr barn er kr 350.- for en 100 % plass (prisen blir redusert ved redusert plass).
For de private barnehagene, se barnehagens nettside

Bystyrevedtak 17.12.2020

Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehagene fra 01.02.2021
De gis rabatt på foreldrebetalingen på kr 500 pr barn pr måned i de kommunale barnehagene.

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 592 167 kr kan søke om redusert pris. 
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 583 650 kr (gjelder barnehageåret 2021/2022) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
 
For barnehageåret 2021/2022 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2016, 2017, 2018 og 2019.
 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling