Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Dager pr. uke Pris
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50%) kr 1 638
2 dager (40%) kr 1 365
3 dager (60%) kr 1 911
4 dager (80%) kr 2 457
5 dager (100%) kr 2 730

Søskenmoderasjon

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageplass

Foresatte med lav inntekt
Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr 500 500.- kan søke om redusert pris.
 
Gratis kjernetid
Alle 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under kr 450 000,- (gjelder barnehageåret 2017/2018) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.
 
For barnehageåret 2017/2018 gjelder gratis kjernetid for barn født i 2012, 2013 og 2014.
 
Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. juni, for å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med august.
 
Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.
 
Slik søker du
Søknadsskjema (krever innlogging).
 
Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.
 
Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.
 
Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.
 
Er det store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.
 
Hvis du ikke har skattemelding/selvangivelse må du legge ved annen form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel være kopi av lønnslipp fra arbeidsgiver eller utbetalinger fra NAV.
 

Regler for foreldrebetaling

Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager.
Private barnehager har egen regler - se barnehagens nettside.

Fant du det du lette etter?

Ny pris fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 øker prisen for full barnehageplass i alle barnehager fra kr 2 730 til kr 2 910 pr måned. 
(Med forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.)

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
Tlf.: 37 01 35 78