Pris og betaling for barnehageplass - Arendal kommune

Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser pr måned for 2023/2024

Barnehage - priser pr måned for 2023/2024
Dager pr. uke Pris
5 dager (100 %) kr 3000
4 dager (80 %) kr 2400
3 dager (60 %) kr 1800
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50 %) kr 1500
2 dager (40 %) kr 1200

Kostpenger

Kostpenger pr barn, pr måned  i kommunale barnehager er kr 350,-  for en 100 % plass (prisen blir redusert ved redusert plass).

For de private barnehagene, se barnehagens nettside

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Hvis din families årlig inntekt er lavere enn kr 550 000,-  kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene.

  • For barnehageåret 2022/2023  gjelder det for barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020 fra familier med en samlet årsinntekt under kr 598 825 
     
  • For barnehageåret 2023/2024 gjelder det for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021 fra familier med en samlet årsinntekt under kr 615 590,-
     

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke

Flere barn i barnehagen

Har du flere barn i barnehage som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenrabatt. Dette gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager.

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er folkeregistrert på samme adresse.

Søskenmoderasjonen er 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for barn 3 og flere.

Fra 01.08.2023 øker søskenmoderasjon for barn 3 og flere til 100 prosent

Har du ikke fått søskenrabatt på fakturaen? Ta kontakt med barnehage


Regler for foreldrebetaling