Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser
Dager pr. uke Pris fra 01.08.2019
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50%) kr 1520
2 dager (40%) kr 1216
3 dager (60%) kr 1824
4 dager (80%) kr 2432
5 dager (100%) kr 3040

 

Når kan du få redusert barnehageprisen?

Hvis husholdningen har lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 557 333 kr kan søke om redusert pris. 
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under 548 500 kr (gjelder barnehageåret 2019/2020) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke. 
 
For barnehageåret 2019/2020 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2014, 2015, 2016 og 2017.
 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

Du betaler 70% for barn nr. 2.
Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder selv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.
Hvis det står feil på fakturaen, ta kontakt med oss (hvis det er en kommunal barnehage) eller barnehagen (hvis den er privat). 

Regler for foreldrebetaling

Endring av foreldrebetaling

Fra 1. januar 2020 øker maksprisen for en barnehageplass til 3 135 kr.
 

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
 
Tlf: 476 25 863
 
Tlf.: 990 18 674
 
Tlf: 905 15 922