Mobbing i barnehagen

Hva er mobbing i barnehagen?

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 
  • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
  • De negative handlingene kan komme fra både enkelpersoner og/eller fra en gruppe
  • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
  • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre: Nullmobbing.no - guide til barnehageforeldre

Beredskapsteam mot mobbing

Hvis du opplever at barnehagen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing

Kontakt oss