Mobbing i barnehagen

Hva er mobbing i barnehagen?

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 
 • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
 • De negative handlingene kan komme fra både enkelpersoner og/eller fra en gruppe
 • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
 • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt. 

Beredskapsteam mot mobbing

Hvis du opplever at barnehagen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing. 

Hva gjør beredskapsteamet mot mobbing for barn og ungdom i Arendal?

Beredskapsteamet er et sikkerhetsnett hvis barnehagen/skolens rutiner ikke er iverksatt eller hvis tiltakene ikke har hjulpet. 

Beredskapsteamet skal:

 • bistå barn, ungdom og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra skolen sin i en mobbesak
 • hjelpe skolen i å løse vanskelige mobbesaker, men det er fortsatt skolen som har ansvaret for at saken blir løst
 • koordinere arbeidet i de sakene som meldes inn, men det er skolen som utfører det konkrete arbeidet

Beredskapsteamet består av leder for PPT, en representant fra ambulerende skoleteam, en representant fra forebyggende tjenester og representanter fra rådmannens stab oppvekst (barnehage og skole). 

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

Elever, foresatte i barnehage og skole, ansatte i barnehager og skoler og andre instanser/hjelpeapparat kan ta kontakt med beredskapsteamet. 

Hva skjer når du har kontaktet beredskapsteamet?

 • Den som melder saken inn til teamet, blir innkalt til et møte med representanter fra teamet så snart som mulig og senest innen 5 dager.
 • Barn, ungdom og foreldre kan ha med seg en person de selv ønsker på møtene.
 • Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med skolen/barnehagen, tar beredskapsteamet straks kontakt med dem og innhenter nødvendig informasjon om saken.
 • Hvis saken er meldt inn av barnehage eller skolen i samarbeid med foresatte, fyller barnehagen/skolen ut et informasjonsskjema før det første møtet. 
 • Beredskapsteamet lager en framdriftsplan som beskriver hvordan saken skal behandles videre i samarbeid med barnehage/skole og foreldre/barnet/ungdommen. 
 • Teamet bistår i saken helt fram til situasjonen igjen oppleves som trygg og god for barnet eller ungdommen.

Slik kontakter du beredskapsteamet

Du kan ta kontakt med barnehagen, kommunens sentralbord eller sende en melding på dette kontaktskjemaet:

Beredskapsteam mot mobbing for barn og ungdom i Arendal

Felt merket med * må fylles ut

 

Informasjon om temaet mobbing i barnehagen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kontakt barnehagen

Finn kontaktinfo til din barnehagen

Kontakt beredskapsteamet mot mobbing:

 • Be barnehagen om å ta kontakt med beredskapsteamet
 • Ring  kommunens sentralbord, tlf. 370 13 000 og be om å få snakke med en representant for beredskapsteamet. 
 • Bruk kontaktskjemaet på denne siden utenom sentralbordets åpningstider