For barnehageansatte

​​​​​​Maler og rutiner

Beredskap

Helse

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav

Dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder kan innvilges for inntil ett år om gangen hvis disse kravene oppfylles: 

  • Stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst
  • Det har ikke vært noen kvalifiserte søkere
  • Barnehageeier søker om det

Søknad om dispensasjon

Etablering eller utvidelse 

For å etablere ny eller utvide en eksisterende barnehage må du søke om godkjenning. 

Søk om etablering/utvidelse

Tilskudd

Kompetanse