Ressursteam barnehage

Hva tilbyr vi?

Det er et mål at alle barn drøftes i ressursteamet før de eventuelt blir henvist til PPT.

Ressursteamet er en kunnskapsbase innenfor det ordinære barnehagetilbudet, og har god kompetanse og oversikt over hva som finnes av tiltak, muligheter og verktøy. Ressursteamet skal sikre at tidlig innsats og riktige tiltak settes inn. Dette gjelder ikke i de sakene hvor det er et åpenbart behov for spesialpedagogisk hjelp.

Teamet skal også være:

Et sted hvor ansatte i barnehage kan møte pp-rådgivere for å få råd og veiledning om

  • arbeid med enkeltbarn som ikke er henvist PPT
  • temaer og områder som omhandler grupper av barn med ulike utfordringer
  • det å skape et inkluderende fellesskap i barnehagen

Hvem deltar?

Barnehageteamet i PP-tjenesten og den som melder saken.

Når?

Annenhver tirsdag fra 08.30 - 11.00 på Arendal kultur- og rådhus.

Teamet kan også komme ut til en barnehage som ligger utenfor Arendal sentrum, slik at møtet holdes i barnehagen.

Hvordan melde sak?

Du avtaler tidspunkt på e-post: connie.marie.aamodt2@arendal.kommune.no
eller ved å ringe en i barnehageteamet.
Barnehageteamet består av: Conny Marie Aamodt tlf.nr 90873396 og Miriam Homestad Thorsen tlf.nr 92487969.

Det er barnehagestyrer/pedagogisk leder som har ansvar for å kontakte teamet og sørge for at de riktige sakene fanges opp og meldes inn. Husk å ikke skrive barnets navn, fødselsdato og sensitive opplysninger (vansker, familieforhold o.l.) i e-posten.

Samtykke fra foresatte

Når et barn skal drøftes med ressursteamet, skal barnehagen alltid ha innhentet samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Ved anonyme drøftinger behøves ikke samtykke.