Seksualitet og kjønn - Arendal kommune

Seksualitet og kjønn

Tjenester som kan bidra i opplæring

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning om barn og seksualitet/kjønn. Helsesykepleier kan for eksempel bistå med veiledning i barnehagen eller bidra på foreldremøter.

 

Kompetanseheving for ansatte

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning og kompetanseheving knyttet til seksualitet og kjønn. 

Rosa Kompetanse

Rosa kompetanse er en fagavdeling underlagt FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

De har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver. 
Medfører kostnad.
 

Stine Sofies Stiftelse: modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Stine Sofies Stiftelse tilbyr foredraget Modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Det tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter. Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl. Medfører kostnad. Kan også tilbys på foreldremøte. 

 

Programmer og materiell til opplæring

Kroppen er min

Samtaleverktøy til bruk i barnehagen, utarbeidet av Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Det har følgende mål: 

  • Å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, kropp og grenser. 
  • Å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn. 
  • Å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser. 

Styrer/ eier i den enkelte barnehage er kontaktperson og eventuell bestiller av opplegget. 
Har ikke egen nettside. Styrer/ eier i den enkelte barnehage er kontaktperson og eventuell bestiller av opplegget. 
Medfører kostnad. 
 

 

Nyttige nettsider

Arendal kommunes handlingsveileder ved mistanke om vold og overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Arendal kommunes nettside for ansatte om vold

En oversikt over nettsider som gir veiledning og kunnskap til deg som jobber med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Barn og seksualitet

Informasjon om barn og seksualitet på barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside foreldrehverdag.no.

Lær barna om kropp og seksualitet

Artikkel fra barnehage.no som setter fokus på barns læring om kropp og seksualitet.