Mediebruk

Tjenester som kan bidra i opplæring

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Kompetanseheving for ansatte

Barnevakten

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.

De tilbyr opplæring av barnehageansatte i barn og mediebruk. Medfører kostnad.

 

Programmer og materiell til opplæring

Barn og medier

Informasjon fra Medietilsynet for å ruste barn til å bli kompetente mediebrukere. Har en egen side med veiledning og undervisningsressurser, gratis tilgang.
 

Du bestemmer

Dubestemmer.no er en gratis nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

Utarbeidet av utdanningsdirektoratet og datatilsynet. 

Småbarn og skjermbruk

Trenger du tips til hvordan du kan gi barna en god start på digitale medier?
Veilederen "Småbarn og skjermbruk – en god start" gir foreldre og foresatte med de yngste barna noen tips til å skape gode skjermvaner fra dag én. Kort utgave av veileder og plakat finner du link til her.

Materiellet er gratis og utarbeidet av Medietilsynet.

 

Nyttige nettsider

Beskytte mot skadelig innhold på nett

Veileder fra Utdanningsdirektoratet: hvordan beskytte barn og unge mot skadelig innhold på nett.