Levevaner

Tjenester som kan bidra i opplæring

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning om barn og levevaner. Helsesykepleier kan for eksempel bistå med veiledning i barnehagen eller bidra på foreldremøter.

 

Kompetanseheving for ansatte

Fiskesprell

Fiskesprell - kurs for ansatte i barnehagen.

Gjennom fylkeskommunen tilbyr kursholdere en teoretisk gjennomgang av tema om barns kosthold og viktigheten av at barn spiser nok sjømat. Kurset tilbys i kombinasjon med praktisk matlaging av sjømatretter som egner seg godt i barnehagehverdagen, og er et tilbud til ansatte i barnehage.

Kurset er et gratis heldagskurs med teori og praksis.

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning og kompetanseheving knyttet til levevaner. 

 

Programmer og materiell til opplæring

Bli en 5 om dagen-barnehage

Opplysningskontoret for frukt og grønt tilbyr gratis materiell for barnehager.

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Kartleggingsverktøy for mat og måltid i barnehagen

Matlaging og måltider er daglige aktiviteter i barnehagen som også er viktige pedagogiske arenaer. Kartleggingsverktøy for mat og måltid i barnehagen vil gi dere faglig påfyll og inspirasjon til hvordan dere sammen med barna kan gjennomføre mat- og måltidsaktiviteter i deres barnehage. Alle påstandene er basert på rammeplanen og andre styringsdokument for barnehagen.

Gratis ressurs utarbeidet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som sammen med ansatte i barnehage og skole sprer sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg for barn og unge. 

Fiskesprell tilbyr blant annet gratis materiell, praktiske tips og oppskrifter til ansatte i barnehage. De tilbyr også gratis kurs gjennom fylkeskommunen.

 

Nyttige nettsider

Kosthold og ernæring

Informasjon fra Helsedirektoratet om kosthold og ernæring for barn i alderen 2-5 år.