Kampanjeuker og merkedager

Kampanjeuker og merkedager i barnehagen

Her kommer forslag til kampanjeuker som kan gjennomføres i barnehagene og som setter ekstra fokus på temaer som går inn under folkehelse og livsmestring.


Barnekonvensjonen - 20. november

20. november er den internasjonale dagen for FNs Barnekonvensjon. Dagen markeres i flere barnehager.

Se Redd Barnas innspill til hvordan du kan jobbe med barnekonvensjonen i barnehagen.

Gratis plakat med barnekonvensjonen kan bestilles her fra UNICEF eller Plan Norge.
 

FN-dagen - 24. oktober

24. oktober er det FN-dagen. Dette er en dag som feires i mange barnehager. Dagen markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945 og skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner. 

minstemme.no kan du finne tips til aktiviteter i barnehagen for å lære mer om FN.

barebramat.no får du tips til markering med mat fra alle verdenshjørner.
 

Verdensdagen for psykisk helse - 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, markeres i mange skoler og barnehager. 

verdensdagen.no finner du undervisningsressurser og tips til markering av Verdensdagen på skole og i barnehage.