Fysisk helse

Tjenester som kan bidra i opplæring

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning om barn og fysisk helse. Helsesykepleier kan for eksempel bistå med veiledning i barnehagen eller bidra på foreldremøter.

 

Kompetanseheving for ansatte

Helsesykepleier

Ta gjerne kontakt med helsesykepleier tilknyttet din barnehage hvis du ønsker veiledning og kompetanseheving knyttet til fysisk helse. 

 

Programmer og materiell til opplæring

Aktivitetskassen

Aktivitetskassen er en verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Den gir tilgang på gratis ressurser til bruk i barnehage og skole.

Utarbeidet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. 

ASK-basen

ASK er et utviklings- og forskingsprosjekt som skal undersøke om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjon, trivsel og helse. Gjennom nettsiden får du tilgang til gratis materiell som kan benyttes for en mer fysisk aktiv læring.

Utarbeidet av Høgskulen på Vestlandet. 

Fysisk aktivitet i barnehagen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har samlet eksempler på hvordan fylker og kommuner jobber systematisk for å øke daglig fysisk aktivitet i barnehagen.

Under overskriften «verktøykassen» finnes blant annet gratis aktivitetskort, idéhefter og øktplaner som kan gi inspirasjon. 

 

Nyttige nettsider

Aktivitet og hvile

Helsedirektoratets veileder «Miljø og helse i barnehagen»: muligheter for aktivitet og hvile (§10) 

Aktivitetshåndboka - helsedirektoratet

Helsedirektoratets aktivitetshåndbok  der tredje kapittel tar for seg barn og unge.