Forbruk og personlig økonomi

Siden barnas forbruk og personlige økonomi ikke har et stort fokus i barnehagen, vil du her finne informasjon som setter fokus på like muligheter til deltakelse tross ulike økonomiske forutsetninger i barnefamilier. 

Tjenester som kan bidra i opplræing

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Kompetanseheving for ansatte

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Programmer og materiell til opplæring

Kirkens bymisjon - skattekammeret

På Skattkammeret kan barn og unge opp til 18 år låne sport- og fritidsutstyr gratis.

Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Skattkammeret ønsker å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle.
 

Røde Kors - Ferie for alle

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
 

Blå kors – Barnas stasjon

Blå Kors Barnas Stasjon gir en helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. Med faglig sterk kompetanse tilbyr Blå Kors blant annet veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs.

Nærmeste tilbud er i Kristiansand (samme kontaktinformasjon som Mandalskontoret på nettsiden), men de tar også imot familier fra Arendal. 
 

 

Nyttige nettsider

Fattigdom i barnefamilier

Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om fattigdom i barnefamilier i Norge. 
 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonalt tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Tilskuddsordningen ble tidligere kalt «Inkludering av barn i lavinntektsfamilier».